Plán akcí

4. čtvrtletí 2020 – J.Hradec

Studium Janova evangelia a dalších bibl. knih u Vojáčků v Nové Bystřici, běžně pondělky v 18,30 hodin:
středa 30.9., 12.10., 26.10., 9.11., čtvrtek 26.11., 7.12., 14.12.2020

Setkání dobrovolníků D-klubu – 23.9.2020 v 15.30 hodin Další termíny budou upřesněny.

Pathfinder akce dle oznámení Martina Daňka.

/Sbírka pro organizaci „Kapička“ – na pomoc dětem s leukémií ve spolupráci s Měst.knihovnou J.Hradec a Střední zdravot.školou/ – bude upřesněno.

Jindřichohradecký Groš (13.-15.11) – sobota 14.11. 2020 Kulturní sál Centra soc.služeb J.Hradec, sbor CASD J.Hradec + Radouňka – kulturní dům – /dle aktuální situace/.

Modlitební týden 7.11.-14.11.2020 – rozpis jednotlivých setkání bude včas dodán.

Vánoční zpívání DS Otín – sobota 5. 12. 2020 ve 14,15 hodin – 1.patro DS Otín, Kult.sál.

Přednášky Měst.knihovna J.Hradec U Lidlu: 2. patro přednáškový sál Knihovny
21.10.2020 v 16,30 hodin – J.A.Komenský – Učitel národů a poutník bez vlasti a domova – přednáší pan Petr Adame
29.10.2020 v 16,30 hodin – Estonsko – pan Libor Drahoňovský
11.11.2020 – Bílá hora a Stavovské povstání – pan Karel Bušta

Přednášky DS Otín – kulturní sál, 1. patro budovy:
Téma „Zajímaví lesní živočichové“ – pan Jan Procházka – termín bude upřesněn.

Poznámka: Termíny se mohou dle aktuální situace měnit – změna bude případně oznámena.

Těším se na viděnou a přeji hojné Boží požehnání! Žalm 89,3

Se srdečným pozdravem

Jana Vojáčková, 775 633 088, vojackovajana@seznam.cz