O nás

V Jindřichově Hradci už několik let nemáme vlastní budovu sboru, proto si pronajímáme kulturní sál v budově Centra sociálních služeb v České ulici 1175 . Scházíme se každou sobotu, vždy 20 až 30 lidí. Jsme moc rádi, když k nám zavítá návštěva odjinud. Mezi naše členy patří spousta hudebníků, proto každou bohoslužbu začínáme půlhodinou oslavných písní.

Kromě sobotních bohoslužeb se jako sbor scházíme i přes týden při studiu Bible. Na Fakultě managementu VŠE probíhá každé dva týdny v pátek studium Bible pro veřejnost, v Městské knihovně se odehrávají přednášky odborníků na různá témata, jako například „Co se děje s člověkem po smrti?“.

Svou činností se snažíme probudit v lidech zájem o naslouchání Božímu slovu, o poklady které jsou v něm ukryty.