Plán akcí

 Plán akcí 4. čtvrtletí 2018 – J.Hradec

 

Přehled studia bibl.knih:

pátky v 16,15 hodin na Fakultě managementu č. dveří 238, J.Hradec – 1.patro

14.9.2018, 26.10.2018, 16.11.2018, 14.12.2018

 

Studium 1.listu Janova a dalších bibl.knih  u Vojáčků v Nové Bystřici, pondělky v 18,30 hodin:

1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 3.12., středa 12.12.2018

 

Setkání dobrovolníků D-klubu4.10.2018 ve 15.30 hod. – Gardon. Další termíny budou oznámeny.

Rodinné setkání a přednáška Kyberšikana – Hanka Chytková, sobota 24.11.2018 v 13,15 hod., Kulturní sál Centra soc.služeb J.Hradec. Program pro děti zajištěn.

Přednáška „AFRIKA“ (Jan Vařeka) – Městská knihovna JH U Lidlu, poslechový sál – 1.patro – čtvrtek 6. 12. v 16,30 hodin

Zpívání v DS Otín, J.Hradecsobota 8.12.2018 ve 14,30 hodin. (Budeme na místě již ve 13,30 hodin – příprava, dle možnosti bude začátek posunut na 14,15 hodin).

 

Těším se na viděnou a přeji hojné Boží požehnání! Žalm 145

Se srdečným pozdravem

             Jana Vojáčková, 775 633 088, vojackovajana@seznam.cz